Olika alternativ bland spisar, värmare och kaminer

Traditonellt sett har vi svenskar främst valt att köpa vedeldade braskaminer som kräver skorsten, men under de senaste åren har nya typer av kaminer kommit att på allvar utmana våra föreställningar om hur en eldstad i hemmet skall se ut och vara. Somliga av dessa kräver skorsten, medan andra, så kallade kaminer utan skorsten, bygger på tekniker som inte innebär någon rökutveckling.

För ett par år sedan blev pelletsvärmare plötsligt mycket populära. Att elda med pellets är miljövänligare än att använda sig av ved eller olja i sitt hem. Samtidigt innebär eldning med pellets, precis som vedeldning, en relativt stor arbetsinsats. Askan måste tas bort efter andvändning och utrustningen regelbundet avsotas för att fungera optimalt.

Som ett alternativ till alla dessa sot- och rökutvecklande maskiner utvecklandes rökfria kaminer vilka varken ger ifrån sig någon betydande mängd sot eller rök. En ytterligare fördel med denna typ av eldstad är att det inte kräver någon skorsten. Det finns flera olika typer av rökfria kaminer men den vanligaste och mest omtalade varianten är den som använder etanol som bränsle.

Etanolspisar kommer i många olika skepnader och designer, och de finns både de som är så små att de går att placera på ett bord och de som ser ut mer eller mindre exakt som en vanlig kamin. Skorstensfria etanolspisar kostar allt mellan någon tusenlapp och tiotusentals kronor beroende på storlek och kvalitet. För många år sedan utgjorde denna typen av spis en betydande säkerhetsrisk, då de överhettades och sedan exploderade.

Nu har standarden höjts på etanolspisarna och detta inträffar inte i samma omfattning. Dock är det naturligtvis viktigt att alltid övervakta brasan då den är antänd och vidare bör man även ha ett lämpligt larm installerat för ytterligare säkerhet.

Det finns även andra typer av kaminer som inte kräver skorsten som använder sig av andra bränslen. Ett exempel på detta är gasolkaminer som vilka använder gasol-gas som bränsle. Andra typer av mindre vanliga former av bränsletyper till skorstensfria spiskaminer är fotogen och elektricitet. För mer information och möjlighet till att köpa olika eldstäder rekommenderas ett besök hos eldahemma.se butiken.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *